CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
424 /BC-UBND
Ngày ban hành:
20/09/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác