CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
544/BC-UBND
Ngày ban hành:
22/12/2022
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác