CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
209/BC-UBND
Ngày ban hành:
16/06/2022
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác