CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
285/BC-UBND
Ngày ban hành:
12/08/2021
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác