CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
188/BC-UBND
Ngày ban hành:
01/07/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác