CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
163/BC-UBND
Ngày ban hành:
09/07/2018
Người ký:
Nguyễn Dung
Trích yếu:
Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác