CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
235/BC-UBND
Ngày ban hành:
13/09/2018
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác