CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
179/BC-UBND
Ngày ban hành:
06/07/2019
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác