CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
244/BC-UBND
Ngày ban hành:
27/09/2018
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác