CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
19/BC-UBND
Ngày ban hành:
31/01/2019
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác