CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
422 /QĐ-XPHC
Ngày ban hành:
16/02/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Xử phạt vi phạm hành chính đối ông Nguyễn Công Quốc Hào
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy phép
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 16/02/2024
Các văn bản khác