CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
76 /GPMT-UBND
Ngày ban hành:
22/12/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Cấp phép cho Công ty TNHH Tuấn Vũ, địa chỉ Công ty tại: số 110Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ViệtNam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Khai thác đá xây dựng tại mỏ đá suối A Râng”
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy phép
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/12/2023
Các văn bản khác