CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
72/GP-UBND
Ngày ban hành:
04/12/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Giấy phép môi trường (CT CPĐT Vinh Thanh)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy phép
Hiệu lực:
Các văn bản khác