CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
55 /GPMT-UBND
Ngày ban hành:
05/09/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Hóa, địa chỉ Công ty tại: số 164 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy phép
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/09/2023
Các văn bản khác