CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
29/HD-HĐTĐKT
Ngày ban hành:
16/07/2012
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác