CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
156/HD-HĐTĐKT
Ngày ban hành:
22/10/2019
Người ký:
Nguyễn Dung
Trích yếu:
Thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác