CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
194/HD-HĐKHSK
Ngày ban hành:
18/11/2022
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hƣởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Các văn bản khác