CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
257/HD-BCĐ
Ngày ban hành:
09/08/2021
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác