CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
163/HĐ-BCĐ
Ngày ban hành:
27/08/2020
Người ký:
Trần Thị Hoài Trâm
Trích yếu:
Thủ tục cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ các vùng có dịch có nhu cầu đến Thừa Thiên Huế thực thi công vụ
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác