CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
16/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành:
30/11/2017
Người ký:
Nguyễn Văn Thể
Trích yếu:
V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GT đường bộ
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác