CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
67/HD-HĐKHSK
Ngày ban hành:
25/06/2014
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Về việc xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác