CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
308/HDLN-GDĐT-YT-ĐHH-BHXH
Ngày ban hành:
07/09/2009
Người ký:
Hoàng Đức Bình, Lê Thanh Sơn, Chế Thị Bích Thủy, N
Trích yếu:
Thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2009-2010
Cơ quan ban hành:
Sở GD&ĐT-Y Tế-Đại học Huế-BHXH
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác