CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
329/HD-SYT
Ngày ban hành:
15/03/2013
Người ký:
Nguyễn Dung
Trích yếu:
về việc phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về Vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành:
Sở Y tế
Phân loại:
Hướng dẫn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác