CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31131000037
Ngày ban hành:
31/08/2009
Người ký:
Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu:
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000037 ngày 18 tháng 04 năm 2008
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác