CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31111000097
Ngày ban hành:
31/12/2008
Người ký:
Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái: Đại siêu thị - trung tâm phân phối vùng Phú Thái
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác