CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01 /CĐ-UBND
Ngày ban hành:
12/09/2023
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Về việc tập trung phòng, ngừa, chủ động thực hiện các phương án ứng phó thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Các văn bản khác