CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/07/2022
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian 6 tháng cuối năm 2022
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác