CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14 /CĐ-UBND
Ngày ban hành:
10/09/2021
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 5
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Các văn bản khác