CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
04/12/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác