CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13520 /UBND - CCHC
Ngày ban hành:
15/12/2023
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác