CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13360 /UBND-TC
Ngày ban hành:
12/12/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác