CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13157 /UBND-NN
Ngày ban hành:
07/12/2023
Người ký:
Hoàng Việt Cường
Trích yếu:
V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác