CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12744/UBND-CT
Ngày ban hành:
27/11/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc triển khai một số công tác bảo vệ môi trường sau các đợt bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác