CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12785/UBND-VH
Ngày ban hành:
27/11/2023
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác