CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1317 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
21/05/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 21/05/2024
Các văn bản khác