CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
25/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
13/05/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 23/05/2024
Văn bản bị thay thế:
54/2020/QĐ-UBND 07/11/2020 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 54/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2020
Người ký Phan Thiên Định
Trích yếu Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 23/05/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác