CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
22/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
06/05/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2024
Các văn bản khác