CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
09/05/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2024
Các văn bản khác