CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1105 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
03/05/2024
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 03/05/2024
Văn bản hết hiệu lực một phần:
79/QĐ-UBND 07/01/2023 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao +
Số văn bản 79/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2023
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ ngày 19/04/2024
Tải file đính kèm
Các văn bản khác