Loại văn bản Quyết định

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1306/QĐ-UBND 18/06/2024 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
33/2024/QĐ-UBND 13/06/2024 Quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1549 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện A Lưới
1556 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy
1550 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long đang sử dụng tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý
1539 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1549 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện A Lưới
1537 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1542 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1556 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy
1543 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
30/2024/QĐ-UBND 12/06/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1541 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1546 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
32/2024/QĐ-UBND 12/06/2024 Bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1545 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1537 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1538 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2023
1544 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1550 /QĐ-UBND 12/06/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long đang sử dụng tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý
1540 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
1539 /QĐ-UBND 12/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
31/2024/QĐ-UBND 11/06/2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 38 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1521 /QĐ-UBND 11/06/2024 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2024-2025
1529 /QĐ-UBND 11/06/2024 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Vang
1529 /QĐ-UBND 11/06/2024 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Vang
1532 /QĐ-UBND 11/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1520 /QĐ-UBND 11/06/2024 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2024-2025
1532 /QĐ-UBND 11/06/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1522 /QĐ-UBND 11/06/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cho 12 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)
Tổng cộng23171
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị