CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
30/2021/NQ-hĐND
Ngày ban hành:
14/10/2021
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/11/2021
Tải file đính kèm:
Văn bản hết hiệu lực một phần:
20/2020/NQ-HĐND 23/12/2020 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 +
Số văn bản 20/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2021
Tải file đính kèm
Các văn bản khác