CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC
Ngày ban hành:
24/06/2016
Người ký:
Nguyễn Thị Phương Hoa
Trích yếu:
V.V quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác