CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành:
21/11/2018
Người ký:
Nguyễn Khánh Ngọc
Trích yếu:
V.v bãi bỏ TTLT 04/2014//TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác