CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành:
27/06/2016
Người ký:
Huỳnh Quang Hải
Trích yếu:
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện NĐ số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và Phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác