CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành:
23/06/2016
Người ký:
Nguyễn Khánh Ngọc
Trích yếu:
V/V hướng dẫn việc đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác