CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành:
13/06/2016
Người ký:
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu:
V/V hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành:
Liên Bộ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác