CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2016/TT-UBDT
Ngày ban hành:
12/10/2016
Người ký:
Đỗ Văn Chiến
Trích yếu:
V.V quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác