CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2017/TT-UBDT
Ngày ban hành:
22/05/2017
Người ký:
Đỗ Văn Chiến
Trích yếu:
V/V hướng dẫn thực hiện QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTgCP phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác