CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2022/TT-UBDT
Ngày ban hành:
19/12/2022
Người ký:
Hầu A Lềnh
Trích yếu:
Bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 04/02/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác