CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2022/TT-UBDT
Ngày ban hành:
26/05/2022
Người ký:
Hầu A Lềnh
Trích yếu:
Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/07/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác